Dla dyrektorów i nauczycieli szkół biorących udział w projekcie
Ankieta oceny końcowe - wyrównawcze

Ankieta oceny końcowe - rozszerzające

Prelekcje z seminarium

na stronę.jpg

na stronę.cdr

Logo Kapitał Ludzki.jpg

Logo MUM.jpg

Logo UE oraz EFS.jpg

Prelekcje z seminarium do zajęć rozszerzających, Rzeszów, 01.10.2011

Prelekcje z seminarium do zajęć wyrównawczych, Rzeszów, 01.10.2011

Prelekcje z seminarium do zajęć wyrównawczych, Rzeszów, 04.06.2011

dr hab. Ewa Swoboda prof. UR "Praca z uczniem nie osiągającym dobrych efektów - podejście systemowe"

dr Marta Pytlak "Teoretyczne uwarunkowanie trudności w uczeniu się matematyki"

dr Wojciech Jabłoński "Wykorzystanie tabletu na zajęciach z matematyk


Prelekcje z seminarium do zajęć rozszerzających, Rzeszów, 11.06.2011

dr hab. Ewa Swoboda prof. UR "Teoretyczne podstawy pracy z uczniem zdolnym"

dr Marta Pytlak "Rozwijanie aktywności matematycznej ucznia o charakterze twórczym"

dr Wojciech Jabłoński "Wykorzystanie tabletu w pracy z uczniem zdolnym"


Sterowniki do tabletu

Pliki dla nauczycieli prowadzących zajęcia w województwie małopolskim:

- Dokumenty dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze

- Dokumenty dla nauczycieli prowadzących zajęcia rozszerzające


Pliki dla nauczycieli prowadzących zajęcia w województwie podkarpackim:

- Dokumenty dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze

- Dokumenty dla nauczycieli prowadzących zajęcia rozszerzające


Pliki dla nauczycieli prowadzących zajęcia w województwie lubelskim:

- Dokumenty dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze

- Dokumenty dla nauczycieli prowadzących zajęcia rozszerzające

Regulamin rekrutacji szkół

Regulamin rekrutacji uczniów-grupa wyrównawcza

Regulamin rekrutacji uczniów-grupa rozszerzająca

mouseover