Centralne Biuro projektu w Rzeszowie

Biuro projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, pokój 65
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16a, 35-959 Rzeszów
tel. 17 8721304, faks 17 8721281
email: mumy@univ.rzeszow.pl


Biuro projektu w Chełmie

Instytut Matematyki i Informatyki, pokój 107
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54c, 22-100 Chełm
tel./faks 82 5650682, 82 5621124
email: mum@poczta.pwsz.chelm.pl


Biuro projektu w Krakowie

Wydział Matematyki i Informatyki, pokój 1131
Uniwersytet Jagielloński
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków,
tel. 12 664-66-29, faks 12 664-66-75
email: mum@im.uj.edu.pl


mouseover