Plan powrotu autokarów z uczestnikami obozu z Ryrta, 15 czerwca 2013


AUTOKAR KRAKÓW: VOLVO RZE 4 L 99

telefon do kontaktu z opiekunami: 668 152 074 lub 607 706 082

 GODZ. 8.00   RYTROHOTEL „ PERŁA POŁUDNIA”
 GODZ. 9.30   MYŚLENICE Dworzec PKS stanowisko międzynarodowe
 GODZ. 10.00  KRAKÓWSezam, Stacja benzynowa BP, rozjazd ul. Wielickiej i Kamieńskiego (obok salonu Citroen)
 GODZ. 11.30  TARNÓWstacja paliw „Grosar” w Ładnej, jadąc z Rzeszowa po lewej stronie przed światłami
 GODZ. 12.30  DĘBICAparking McDonald's (przy obwodnicy)
 GODZ. 13.15  RZESZÓWprzystanek MPK obok UR od strony Millenium Hall, ul. Kopisto


AUTOKAR LUBARTÓW: SCANIA RZE AV 99

telefon do kontaktu z opiekunami: 508 376 839 lub 696 521 580

 GODZ. 8.00   RYTROHOTEL „ PERŁA POŁUDNIA”
 GODZ. 9.00   GORLICEstacja paliw Grosar, ul T. Kościuszki 44
 GODZ. 9.30   JASŁOstacja benzynowa na dwupasmówce przed Jasłem
 GODZ. 10.20  KROSNOstacja BP przy McDonald's
 GODZ. 11.30  PRZEMYŚLparking, BRAMA SANOCKA przy stadionie w kierunku na Krasiczyn
 GODZ. 12.30 LUBACZÓW przy trasie 865, ze a Oleszycami w kierunku Jarosławia stacja paliw Rafineria Jasło (około 1,5 km od skrzyżowania na Sieniawę)
 GODZ. 15.00 ZAMOŚĆPKS, parking przy C.H. Tomasz, przy postoju TAXI
 GODZ. 15.30 CHEŁMparking obok Instytutu Neofilologii PWSZ, ul. Wojsławicka 8
 GODZ. 16.30 LUBLIN stacja benzynowa Statoil obok Ronda Dmowskiego (skrzyżowanie Alei Tysiąclecia, Podzamcza i Unii Lubelskiej)
 GODZ. 17.00 LUBARTÓW Stacja paliw BP ul. Lubelska 138

Plan odjazdu autokarów z uczestnikami obozu do Ryrta, 07 czerwca 2013


Poniżej podane są godziny odjazdu autokarów ze wskazanych miejsc. Prosimy o zbiórkę pół godziny przed odjazdem.

AUTOKAR LUBARTÓW - telefon do kontaktu 607 706 082

 GODZ.6.00   LUBARTÓWStacja paliw BP ul. Lubelska 138
 GODZ.6.30   LUBLIN stacja benzynowa Statoil obok Ronda Dmowskiego (skrzyżowanie Alei Tysiąclecia, Podzamcza i Unii Lubelskiej)
 GODZ.7.30   CHEŁM parking obok Instytutu Neofilologii PWSZ, ul. Wojsławicka 8
 GODZ.8.30   ZAMOŚĆ PKS, parking przy C.H. Tomasz, przy postoju TAXI
 GODZ.10.00  LUBACZÓW  stacja paliw Rafineria Jasło przy drodze wojewódzkiej nr 865 ok.1 km od centrum Oleszyc w kierunku Jarosławia
 GODZ.11.00  PRZEMYŚLparking, BRAMA SANOCKA przy stadionie w kierunku na Krasiczyn
 GODZ.12.30  KROSNO stacja BP przy McDonald's
 GODZ.13.00  JASŁO stacja benzynowa na dwupasmówce przed Jasłem
 GODZ.13.30  GORLICE stacja paliw Grosar, ul T. Kościuszki 44
 OKOŁO 14.45  RYTRO

AUTOKAR KRAKÓW- telefon do kontaktu 668 152 074
 GODZ.09.00   RZESZÓW przystanek MPK obok UR od strony Millenium Hall, ul. Kopisto
 GODZ.09.45   DĘBICA parking McDonald's ( przy obwodnicy )
 GODZ.10.30   TARNÓWstacja paliw „Grosar” w Ładnej, jadąc z Rzeszowa po lewej stronie przed światłami
 GODZ.12.15   KRAKÓWSezam, Stacja benzynowa BP, rozjazd ul. Wielickiej i Kamieńskiego (obok salonu Citroen)
 GODZ.13.00   MYŚLENICE Dworzec PKS stanowisko międzynarodowe
 OKOŁO 14.15  RYTRO

Do dnia 05 czerwca 2013 (środa) prosimy przekazać informację o wybranym miejscu odjazdu na adres mumy@univ.rzeszow.pl lub telefonicznie (może być SMS) 782870963 podając swoje imię, nazwisko i miejsce odjazdu.

Punkty odjazdu w Lubartowie i Lubaczowie zostaną uszczegółowione po konsultacji. W wyjątkowych sytuacjach godziny odjazdu mogą ulec zmianie.

Od wszystkich osób otrzymaliśmy dokumenty. Umowy i dyplomy zostaną przekazane uczestnikom na obozie.

Dla uczestników obozu planowane są atrakcje:
• wycieczki, w tym również na Słowację (obowiązek posiadania dowodu osobistego lub paszportu)
• spacer po górach
• możliwość skorzystania z atrakcji hotelu (m.in. pływalnia, korty tenisowe, sala gimnastyczna, boisko sportowe)
zajęcia z matematyki :-)

Prosimy wziąć ze sobą strój kąpielowy, czepek, klapki na basen, strój do gier zespołowych na boisku sportowym i hali gimnastycznej oraz zabezpieczenie przed deszczem i chłodem.

INFORMACJA DLA LAUREATÓW KONKURSÓW

Szanowni Państwo

Nagrodą dla 45 laureatów konkursu „Zostań Pitagorasem – MUM” w ramach zajęć wyrównawczych i 45 laureatów konkursu „Zostań Euklidesem” w ramach zajęć rozszerzających jest udział w obozie wakacyjno-naukowym. W tym roku obóz odbędzie się w dniach od 7-go do 15-go czerwca w Rytrze (Beskid Sądecki) w hotelu Perła Południa. Informacje o hotelu mogą Państwo uzyskać na stronie www.perlapoludnia.pl

W czasie pobytu przewidziane są m. in. zajęcia warsztatowe z matematyki jak również wycieczki turystyczne do Nidzicy, Czorsztyna oraz Starej Lubowni (Słowacja) i okolicach, a także piesze wycieczki w góry. W hotelu będą Państwo mogli bezpłatnie korzystać z sieci internetowej Wi-Fi, w wyznaczonych godzinach z pływalni, siłowni, sali do ćwiczeń.

Ze względu na planowaną wycieczkę do Słowacji każdy uczestnik obozu musi posiadać dowód osobisty lub paszport. W przypadku braku tych dokumentów nie będzie możliwy udział w tej wycieczce.

Uczestnicy obozu dowiezieni zostaną do hotelu autokarem z klimatyzacją. Na terenie każdego województwa będą ustalone punkty zbiorcze. Szczegółowe informacje o miejscach i godzinie odjazdu podane zostaną 7 dni przed wyjazdem. Po uprzedniej informacji istnieje możliwość przygotowania posiłków dla osób na diecie wegetariańskiej, diabetycznej. Udział w obozie jest bezpłatny. Cały projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” w tym również obóz współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w obozie muszą złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w centralnym biurze projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” ul. Rejtana 16a, 35-959 Rzeszów pokój 65 w terminie do dnia 17 maja 2013 (liczy się data wpływu do biura) następujące dokumenty:
-Karta uczestnika obozu (podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych),
- Regulamin obozu,
-Umowa w 2 egzemplarzach
lub oświadczenie o rezygnacji z udziału w obozie (odpowiednie do formy zajęć) Osoby, które nie złożą wymaganych dokumentów w podanym terminie zostaną skreślone z listy uczestników obozu.
Uczestnik, który bez uzasadnionego powodu zrezygnuje z udziału w obozie 7 dni przed planowanym wyjazdem może zostać obciążony kosztami uczestnictwa w obozie.

Jeżeli uczeń zakwalifikowany do udziału w obozie rezygnuje z tego udziału bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres biura projektu „Oświadczenia o rezygnacji”. Na zwolnione miejsce zakwalifikowany zostanie kolejny uczestnik konkursu zgodnie z listą rankingową. Prosimy być w gotowości.

Umowa (niepełnoletni)

Umowa (pełnoletni)

Karta uczestnika obozu niepełnoletni

Karta uczestnika obozu pełnoletni

Informacje dodatkowe

Regulamin

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w obozie „Zostań Pitagorasem – MUM”

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w obozie „Zostań Euklidesem”

Osoby pełnoletnie mogą przekazać umowę i kartę uczestnika oraz regulamin bez podpisu rodziców.

WYNIKI KONKURSU

Szanowni Państwo

W dniu 2 marca odbył się konkurs "Zostań Pitagorasem - MUM" dla uczniów zajęć wyrównawczych z matematyki. Zgodnie z regulaminem podzielono uczniów na grupę uczniów liceum ogólnokształcącego lub profilowanego i grupę uczniów technikum czteroletniego. Ponadto w dniu 9 marca odbył się konkurs "Zostań Euklidesem" dla uczniów zajęć rozszerzających z matematyki. Poniżej pliki z wynikami konkursów oraz z informacją o zakwalifikowaniu na obóz wakacyjny, który odbędzie się w dniach 7-16 czerwca 2013 w Beskidzie Sądeckim. W najbliższym czasie zostaną zamieszczone dokumenty, które uczestnicy obozu będą zobowiązani dostarczyć do biura projektu.

Wyniki konkursu "Zostań Pitagorasem - MUM"

Wyniki konkursu "Zostań Euklidesem - MUM"


Kierownictwo Projektu MUM

KONKURS - MARZEC 2013>

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w konkursie proszeni są o wypełnienie odpowiedniego potwierdzenia udziału lub rezygnacji w konkursie.

Zajęcia wyrównawcze:

Potwierdzenie udziału w konkursie "Zostań Pitagorasem - MUM" województwo lubelskie

Potwierdzenie udziału w konkursie "Zostań Pitagorasem - MUM" województwo małopolskie

Potwierdzenie udziału w konkursie "Zostań Pitagorasem - MUM" województwo podkarpackie

Rezygnacja z udziału w konkursie


Zajęcia rozszerzające:

Potwierdzenie udziału w konkursie "Zostań Euklidesem" województwo lubelskie

Potwierdzenie udziału w konkursie "Zostań Euklidesem" województwo małopolskie

Potwierdzenie udziału w konkursie "Zostań Euklidesem" województwo podkarpackie

Rezygnacja z udziału w konkursie

Finał konkursu Zostań Pitagorasem - MUM odbędzie się 2 marca 2013, a konkursu Zostań Euklidesem - 9 marca
· dla uczniów z województwa małopolskiego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy prof. Stanisława Łojasiewicza 6,
· dla uczniów z województwa podkarpackiego w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Rejtana 16a,
· dla uczniów województwa lubelskiego w budynku PWSZ w Chełmie przy ulicy Wojsławickiej 8b.

Pozdrawiamy,
Zespół MUM

Szanowni Państwo

W związku z różnymi interpretacjami wyników I etapu konkursów pragniemy poinformować, iż zamieszczone wcześniej listy zawierają wszystkie osoby które wzięły udział w etapie internetowym. Natomiast listy osób zakwalifikowanych do finałów konkursów z poszczególnych szkół zostały przesłane nauczycielom danych szkół. Dla jasności zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych do finałów konkursów „Zostań Pitagorasem – MUM” i „Zostań Euklidesem”. Ponadto w przypadku rezygnacji z udziału w finale prosimy o informację, abyśmy mogli zakwalifikować kolejne osoby zgodnie z regulaminem konkursu. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowani zostali wszyscy uczniowie z list nr 1 oraz dla konkursu „Zostań Euklidesem” po 2 najlepszych uczniów z danej szkoły wg listy nr 2, natomiast dla konkursu „Zostań Pitagorasem – MUM” po 3 najlepszych uczniów z danej szkoły wg listy nr 2.

Lista uczniów zakwalifikowanych do finału „Zostań Pitagorasem – MUM” Rzeszów
Lista uczniów zakwalifikowanych do finału „Zostań Pitagorasem – MUM” Chełm
Lista uczniów zakwalifikowanych do finału „Zostań Pitagorasem – MUM” Kraków

Lista uczniów zakwalifikowanych do finału „Zostań Euklidesem” Rzeszów
Lista uczniów zakwalifikowanych do finału „Zostań Euklidesem” Chełm
Lista uczniów zakwalifikowanych do finału „Zostań Euklidesem” Kraków

Za niezrozumiałą, podaną wcześniej informację przepraszamy.
Z wyrazami szacunku
Zespół MUM

WYNIKI KONKURSU

Szanowni Państwo,

Zakończyły się konkursy na platformie elerningowej, które były kwalifikacjami do finałów. Finał konkursu "Zostań Pitagorasem - MUM" odbędzie się 2 marca 2013r, natomiast finał konkursu "Zostań Euklidesem" odbędzie się 9 marca 2013r. Poniżej zamieszczamy wyniki konkursów. Na liście 1 znajdują się najlepsi uczniowie w danym województwie wg malejącej liczby punktów. Na liście 2 znajdują się pozostali uczniowie biorący udział w konkursach grupowani wg. malejącej liczby punktów, oddzielnie dla każdej szkoły. Do nauczycieli zostały wysłane maile w celu potwierdzenia danych osobowych uczniów zakwalifikowanych do finałów konkursów.


Wyniki konkursu "Zostań Pitagorasem - MUM"

Wyniki konkursu "Zostań Euklidesem - MUM"

Kierownictwo Projektu MUM

Ze względu na awarię wystąpiły dwie sytuacje:

1. w trzeciej części konkursu niektórym uczestnikom nie wyświetlała się treść zadania. Te osoby mają możliwość ponownego wylosowania zadań po wejściu do trzeciej części konkursu.

2. druga część zakończyła się kilka godzin wcześniej. Informujemy, że na podstawie regulaminu Menadżer Projektu podjął decyzję aby wszystkie części dla chętnych którzy jeszcze nie wzięli udziału lub nie zakończyli którejś z nich , były dostępne w dniach od 01.02.2013 do 03.02.2013r.

Za wszystkie utrudnienia związane z działaniem platformy przepraszamy.

Konkursy matematyczne - pilna informacja

Na platformie zostały zamieszczone kolejne kursy e-lerningowe. Zachęcamy do wykorzystania prezentowanych materiałów i poszerzenia swojej wiedzy.

I etap e-learningowy konkursów matematycznych "Zostań Pitagorasem - MUM" oraz "Zostań Euklidesem" dla uczestników projektu realizowany będzie w następujących terminach:

Pierwsza część odbędzie się w terminie 15.11.2012- 02.01.2013.
Druga część odbędzie się w terminie 10.12.2012 – 13.01.2013.
Trzecia część odbędzie się w terminie 07.01.2013 – 03.02.2013.


Etap II (finał) odbędzie się 02.03.2013 dla uczniów zajęć wyrównawczych, oraz 09.03.2013 dla uczniów zajęć rozszerzających:
• dla uczniów z województwa małopolskiego w Krakowie w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy prof. Stanisława Łojasiewicza 6,
• dla uczniów z województwa podkarpackiego w Rzeszowie w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Rejtana 16,
• dla uczniów z województwa lubelskiego w budynku PWSZ w Chełmie przy ulicy Wojsławickiej 8b.


Przypominamy, że nagrodą główną jest wyjazd na letni obóz naukowo - wypoczynkowy. Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu pitagoras
Regulamin konkursu euklides

ARCHIWUM

mouseover